foto
Villaksen har havnet på rødlista fordi den står i fare for å bli en trua art. Her fra laksefiske i Gaula i Sør-Trøndelag. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Vi har tillit til Artsdatabanken