Dersom vi vet at de som står utenfor arbeidslivet har det til felles at de er vokst opp i lavinntektsfamilier, kan vi ikke tillate at det fortsetter sånn, skriver de to debattantene. Foto: Schutterstock

Éns fattigdom er vår alles lidelse