foto
Nå har helsestatsråden mulighet til å rette opp tidligere tiders forsømmelser av de eldre med psykiske helseutfordringer, skriver debattanten. Foto: Privat

Hva vil regjeringen med tilbudet til eldre med psykiske lidelser?