Byen, landsdelen og ikkje minst Hannah Ryggens kunst fortener eit nytt museum tilpassa dagens og framtidige behov, , skriver innleggsforfatteren. Slik kan et nytt kunstmuseum på Leüthenhaven bli utformet. Foto: Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter og Christian Pagh AS

Bygg nytt kunstmuseum på Leüthenhaven – av verneomsyn