foto
På den åpne plassen mellom Royal Garden og Bakke bru planlegges det nå å bygge en kontordel som et tilbygg til hotellet. Foto: Vegard Eggen

Politikerne må bli flinkere til å bestemme hvordan byen skal vokse