Deler av Bymarka er populær, blant annet stien opp til Storheia. Foto: Hilde Skjesol

Hvem skal vi ta mest hensyn til i marka?