Regjeringens valgløfter i 2021 skulle styrke studentenes tilværelse. Flere studentboliger skulle bygges og kjøpekraften skulle opp. Ett år senere er realiteten derimot en helt annen. Utdanningsinstitusjoner har fått mindre subsidier, studiestøtten ligger fortsatt på samme nivå, og nå ser det ut til at stipendandelen for utenlandsstudenter også blir lavere.

Det er tydelig at statsbudsjettet ekskluderer studentene. Norske studenter er Skandinavias ivrigste til å studere i utlandet, men på grunn av en gjennomgående svak krone de siste årene og pandemi i 2020-2021 har man sett en utvikling hvor flere studenter velger å holde seg hjemme. Situasjonen blir ikke bedre når regjeringen kommer med et forslag om å kutte i stipendandelen for utenlandsstudenter.

En ordning som før sikret opptil 70 prosent i studiestipend, vil nå bli redusert ned til 40 prosent. Ifølge Ansa vil forslaget føre til at enkelte norske studenter kan få over 20 000 kroner mer lån årlig. Staten derimot, ifølge kunnskapsdepartementet, vil spare i underkant av 129 millioner kroner ved å innføre en slik ordning.

Konsekvensen av å føre en slik politisk linje, er at lommeboken til den enkelte i større grad blir med på å avgjøre hvem som har mulighet til å ta høyere utdanning i Norge. Økt gjeldsbyrde og ingen reell økning i studiestøtte vil være med på å øke de sosiale forskjellene, noe som fører til at akademia vil gå glipp av talenter, som rett og slett ikke har god nok kjøpekraft til å dra ut for å studere.

Dette er ikke bare synd for studentene, men også for Norge. På sikt vil dette nemlig kunne påvirke arbeidsmarkedet ved at man vil tape konkurransekraft. Dessuten tjener Norge enormt mye på kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom mennesker og kulturer. Det fører til en deling av kunnskap på tvers av institusjoner og større forståelse i landet.

Det er med andre ord tydelig at tapet for den enkelte student, og for kunnskapen i Norge, er enormt mye høyere enn den slanten med penger, sett i et større perspektiv, staten sitter igjen med. Regjeringen har rett og slett gjort det vanskeligere for folk flest å ta utdanning i utlandet.

Utdanning burde være en av de sikreste investeringene man velger å gjøre. Regjeringen må nå fortsette å ta vare på de gode prinsippene utdanningspolitikken har tatt til orde for i mange tiår allerede. Norge skal være et land som sikrer utdanning for alle. Utdanning sikrer selvstendighet og muligheter for enkeltmennesket. Studenter trenger mer hjelp, ikke mindre. Det har de alltid gjort, og alltid vil.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe