Spesialpedagoger må bli en del av barnehagens grunnbemanning.