Det har blitt mange ballbinger og få musikkbinger etter at politikerne endret fordelingen av tippemidlene.