Store konferansehotell bidrar til dårlige byrom som ikke brukes av vanlige folk og som er stein døde mesteparten av tiden.