foto
Det tragiske jordskredet i Råbygda i Orkdal kom overraskende på alle. Slike skred er nærmest umulig å forutse, skriver Adresseavisen på lederplass. Foto: Christine Schefte

En tragisk ulykke som var vanskelig å forutse