Hvis du sender en e-post til en slektning i Irak, kan kontakten bli lagret av de hemmelige tjenestene.