foto
Foto: Tegning Karl Gundersen

Nå kommer endelig trollet og tar oss