Vi er ikke fornøyde med at saken om Odins forsvinning henlegges uten et svar vi kan tro på. Det betyr at saken må sendes tilbake til politiet og at etterforskningen må fortsette.