Situasjonen er uholdbar når barn med akutte hjelpebehov havner på glattcelle eller hotell.