Når maktfolket selv glemmer god folkeskikk er det humorens oppgave å si ifra. Da  må politikerne tåle å se seg selv i speilet, mener Hanna Vilja Sagmo i Norsk Revy. Foto: Pedja Kalajdzic

Revyscenen skal ikke være en mobbearena, men folkeskikk gjelder også landets politikere