foto
Denne snøhaugen hindrer sikten og trafikken, skriver debattanten. Foto: Privat

Enorm snøhaug er trafikkfarlig