foto
Ragnhild Skjeviuk, rektor Lilleby skole Foto: Terje Svaan

«Flaskepåfyllingsmetoden» - gårsdagens pedagogikk