Byvekstavtalenes sterke økning i antall bomstasjoner og bompengesatser og den nasjonale subsidiepolitikken av elbil har bidratt til reduksjon i personbiltrafikken, skriver innleggsforfatterne. Foto: Håvard Jensen

Flere bommer har ført til samme trafikk, men flere elbiler