Å påstå at «motstanden mot nye motorveier med høy fart ser ut til å vokse jevnt og trutt», er vel en påstand som kun stemmer blant en liten minoritet av befolkningen. De som enten er mot all utvikling og effektivisering av samfunnet, eller deler MDGs syn om at samferdsel, helst bør skje uten bruk av kjøretøy. Det store flertallet i Norge ønsker å komme raskt og sikkert fra A til B, på lik linje med hva resten av Europa har skjønt for lenge siden.

Det er jo fascinerende at Adresseavisens kommentator har forstått at det bevilges penger fra forskjellige budsjett til nybygging av motorveier (Nye Veger), og vedlikehold av busstraseen i Kongens gate til Ila skjer til Trondheim kommune. Det er forskjell på veimidler til bygging av stamnettet over statsbudsjettet, og hvordan fylkeskommunen og kommunen disponerer de overføringene de har fått over statsbudsjettet til vedlikehold.

Utsagnet «er det så viktig å bygge flotte motorveier at folk må godta store hull og farlige veier i nabolaget?» Eller «når barna ikke tør å sitte på med skolebussen og når folk ikke kan kjøre til legen», viser bare hvor manipulerende det er mulig å formulere seg for å fremheve sin mening. «En ny motorvei vil få atskillig færre av- og påkjørsler enn E6 har i dag. Det kan bety at mye av lokaltrafikken får dårligere framkommelighet enn i dag.» Er det faglig begrunnet eller synsing?

Den overbelastede veien som er dagens lokaltrafikkåre, vil ved en ny firefeltsvei ha bedre fremkommelighet og mindre trafikk, samt være mye mer trafikksikker. Ved ankomst fra for eksempel nærmeste by må en ta av fra motorveien et par km tidligere/senere og benytte dagens lokalvei. Dette blir jo tilkomst til egen bopel som i dag. Det blir ikke flere på- og avkjørsler på en firefelts vei om det er 110, 100 eller 90 km/t.

Avslutningsvis spør Lundemo «hvor samfunnsøkonomisk lønnsomt er det at biler og busser i hjembyen hans blir ødelagt fordi kommunen ikke har penger til noen lass med grus?» Sammenlignes det tusenlapper mot milliarder over en lengre tidsperiode her? Det er vel ikke mange med kunnskap om samfunnsøkonomi som ikke klarer å se lønnsomheten i et fungerende stamveinett. Det er jo å håpe at leserne av enkelte kommentarer ikke tar alt for god fisk.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Foto: Statens vegvesen