foto
Du kan møte mange som er helt nye i serviceyrket i år. Et smil kan smitte, begge veier.

Smil til servitøren din i sommer