Kirkelig fellesråd i Trondheim har nå gått til det skritt å si opp byens diakoner.