foto
Erica Löfström (i gult) holdt dette innlegget på Ungdommens klimatoppmøte i Trondheim, 13. januar. Foto: Kim_Nygaard

Vi mennesker må koble oss på økosystemet igjen: La oss være plagsomme og stille krav