I den vestlege verda er fysisk inaktivitet i ferd med å bli ein av dei viktigaste faktorane med tanke på utvikling av sjukdom og tidleg død.