Jeg lurer på om fars rolle under fødsel er for lite diskutert og dårlig forstått? Ser vi på far som et forstyrrende element eller en god støttespiller? spør Brit Helden Bjørås. Foto: Foto:RICHARD SAGEN Adresseavisen

Far er viktig for dannelsen av den nye familien