foto
Digitaliseringa vil truleg halde fram i ei eller anna form også etter pandemien. Kanskje kan den bidra til ei auka merksemd kring kva den enkelte treng for å oppretthalde konsentrasjon og fokus og optimalisere læring og prestasjon? skriver de fire kronikkforfatterne. Foto: Shutterstock

Tid for pauseprat!