foto
Her øver soldater fra Kystjegerkommandoen på å borde fartøy under øvelse Joint Viking i 2017. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Forsvaret må også forsvare landet mot smitte