foto
Mange ballbinger er bygd med støtte fra tippemidler. Innleggsforfatteren er redd for finansieringen av norske idrettsanlegg dersom det ikke gjøres noe med reguleringen av onlinespill. Foto: Linda Skjærvik

Trøndelag trenger en ny regulering av spill