Tanken er strengt tatt god, men i praksis vil regjeringens nye regler for statlige arbeidsplasser føre til mer Oslo-sentralisering.