Adressas lesere og byens innbyggere har de siste dagene delt den uroen og kjent på sinne etter å ha lest Heidi Fosslands innlegg om lunsjen som hennes far ble servert på sykehjemmet. Den såkalte lunsjen, vaniljesaus og cocktailbær, er et bilde på et problem som jeg har sett, og som alle politikerne i Trondheim burde være klar over.

Om tre uker behandler bystyret kvalitetsmeldingen for eldreomsorgen. Den viser en statistikk som gjør meg betenkt. Hele 58 prosent av beboerne på sykehjem er vurdert til å ha risiko for underernæring, av forskjellige årsaker. Generelt så jobbes det godt på våre sykehjem. Men hvis det er sånn som helsedirektøren sier at «så skjer det av og til hendelser som dette, som ikke skal skje», så er ikke det noe vi kan være bekjent av.

Nok en gang ser vi en politisk ledelse med Rita Ottervik og Arbeiderpartiet i spissen som skyver kommunedirektøren foran seg når det blåser. Virkelighetsbeskrivelsen fra sykepleierforbundets Ingrid Berg Selfjord, og det som har kommet frem i kjølvannet av Fosslands innlegg viser at dette er noe som har skjedd oftere enn vi liker å tro. Øvelsen der politisk ledelse har hodet i sanden hver gang det er negative oppslag har vi sett gang etter gang, enten det er innen helse, skole eller Boa. Det begynner å bli forutsigbart, og det er en underlig måte å agere på når man er byens øverste ledelse.

I 20 år har nå Arbeiderpartiet hatt makten i Trondheim. Det går ikke lenger an å skyve skylden for alle feil over på Morten Wolden og hans stab. Her er Høyre tydelige:

Hvis dette skyldes press og bemanning så stiller det krav til oss som skal styre byen om at vi må rydde opp. «Av og til» i denne sammenhengen blir altfor ofte. Jeg er av den oppfatningen av at et samfunn viser sin verdi i hvordan vi tar vare på våre mest sårbare. Beboerne på sykehjem fortjener bedre enn dette. Skyldes det underbudsjettering så må vi bære ansvaret, skyldes det at man ikke klarer å følge opp sykefravær, dekke opp vakter eller sikre en god arbeidshverdag for de ansatte, ja, da er det også politikernes ansvar.

Om Høyre styrer byen så skal det ansvaret plasseres på oss. Det er vår garanti at slik som det er nå, skal det ikke bli med Høyre ved roret. Vi skal vise tillit til ledere, tillit til de ansatte og vise omsorg for de som trenger kommunens tjenester. Nå begynner vi reisen rundt på samtlige sykehjem i Trondheim. Vi gleder oss til å høre hva de ansatte og beboere har av ideer for å gjøre hverdagen ved sykehjem bedre.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!