Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Stortinget under fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2023. Foto: Hanna Johre / NTB

Regjeringa tåler kjeft. De vet at de får viljen sin til slutt