De mange permitteringene i oppdrettsbransjen i kjølvannet av den varslede lakseskatten har satt særreglene næringen nyter, under lupen.

I praksis er det gratis for næringen å permittere sine ansatte. Vi er enige med dem som mener mye taler for at regelverket bør endres.

Normalt må en bedrift varsle permitteringer 14 dager på forhånd. Arbeidsgiver må betale full lønn de første 15 dagene, og den permitterte får ikke dagpenger før det har gått tre dager. For havbruksnæringen er det annerledes. Varslingsplikten er kun tre dager. De slipper å betale full lønn, og Nav gir dagpenger fra dag én.

De gunstige reglene skyldes at oppdrettsbransjen faller under samme regelverk som foredling av villfisk, der råvaretilgangen svinger kraftig. Om båtene ikke fanger fisk eller ikke kan legge til kai på grunn av uvær, er det ingen fisk å filetere. Derfor har fiskeforedling spesielle regler.

Direktør for Frischsenteret, Simen Markussen, påpeker i Dagens Næringsliv at samme bedrift ofte eier både merdene og slakteriene. - Så sier næringen at de har faste permitteringer hvert år på grunn av lavere slaktevolumer. Det synes ikke jeg høres ut som uventede forhold utenfor bedriftens kontroll, sier han.

Også for oppdrett er det visse sesongvariasjoner, noe Sjømat Norge i Dagens Næringsliv forklarer med «biologiske svingninger som gjør at volumene kan variere gjennom året». Interesseorganisasjonen er likevel ikke avvisende til en regelendring. Det er bra. Rødt, SV og Ap har allerede åpnet for en gjennomgang av unntakene, noe også Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund tok til orde for i fjor.

Permitteringer har vært svært vanlig i bransjen, også før regjeringen foreslo grunnrenteskatt på havbruk. Ifølge arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) viser anslag at permitteringer i næringen har kostet fellesskapet 15 millioner kroner på fire år. Det er stor usikkerhet knyttet til tallene, men summen vitner uansett om at staten betaler en uforholdsmessig stor del av lønningene til de som jobber i næringen. Det er vanskelig å se hvorfor ikke havbruksnæringen bør ta en større del av regninga selv.