Det er ingenting som tyder på at partene i lærerstreiken vil komme til enighet av seg selv. Da er det uforsvarlig å la den fortsette.