Det hjelper ikke at daværende finansminister Jan Tore Sanner følte behov for å sette seg «godt inn i saken» – innsynet burde blitt gitt raskere.