Foto: Mariann Dybdahl

Et pinlig kutt i norsk skogvern