foto
Mang har sett tv-serien «Lykkeland». - Ap/Sp-regjeringa har i Hurdalsplattformen slått fast at «regjeringen vil forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring.» LO i Trondheim og omegn vil være pådriver her for at arbeidsfolk som skades på jobb eller som utvikler yrkesrelatert sykdom, får det de har krav på av trygdeytelser og erstatning fra forsikringsselskapene, skriver Denstad. Foto: Helge Skodvin

På tide med yrkesskaderegler som ivaretar arbeidsfolk