foto
Statssekretæren i Kunnskapsdepartementet svarer fortvilt mor hvorfor det er nødvendig å stille karakterkrav til sykepleierstudenter. Foto: Privat

Karakterkrav for å komme inn på sykepleie