Det har gått snart ett år siden Taliban tok over makten for andre gang i Afghanistan. Før denne dramatiske overtakelsen advarte flere prominente afghanske kvinner og kvinnerettighetsforkjempere om Talibans kvinnefiendtlighet og deres forferdelige effekt på afghanske kvinners liv. De ble ikke trodd. Etter ett år er vi vitne til brutale ødeleggelser.

Taliban legger strenge restriksjoner og begrensninger på kvinners frihet, utdanning, samfunnsdeltakelse, mulighet til å bevege seg rundt og jobb. Taliban krenker kvinners og jenters rettigheter på det groveste. Kvinner og jenter som opplever vold i hjemmet eller i nære relasjoner kan ikke flykte fra dette fordi det ikke lenger finnes et system som kan beskytte og støtte dem. Landet er preget av fattigdom og er i en økonomisk- og humanistisk krise. Situasjonen for folk er desperat. Antallet barne- og tvangsekteskap øker. Familier tvinger kvinner og jenter til å gifte seg med Taliban-medlemmer og Taliban-medlemmer som tvinger kvinner og jenter til å gifte seg med dem.

Den nye- rapporten fra Amnesty International som ble publisert 27. juli viser at Taliban har fratatt millioner av afghanske kvinner og jenter deres rett til å leve trygge, frie og verdig liv. Deres vilkårlige lover og retningslinjer undertrykker og diskriminerer kvinner og jenter i nesten alle aspekter av livene deres. Kvinnelige demonstranter, som er den eneste gruppen som har turt å protestere mot Taliban sine barbariske regler, er blitt arrestert, de har forsvunnet og blitt torturert. De har blitt varetektsfengslet for «moralsk korrupsjon».

Dessverre er funnene i denne rapporter ikke noe nytt for oss som kjemper for afghanske kvinners rettigheter og har kontakt med dem på daglig basis. Helt siden Talibans overtakelse har jeg vært i kontakt med flere jenter og kvinner i ulike provinser blant annet Kabul, Kunduz, Balkh, Mazare Sharif, Paktika, Logar og Jalalabad. De fleste forteller om Talibans grusomheter og hvordan de på en systematisk måte forsøker å fjerne kvinner fra enhver sfære.

Spørsmålet her blir da hva vi kan gjøre? Det kan virke som om vi ikke kan gjøre noe, som om Afghanistan er alt for fjernt og afghanske kvinner alt for fremmede for oss til at vi tar et standpunkt og kjemper for deres rettigheter og for dem! Forhandlinger med Taliban og deres maktovertakelse har allerede sendt et farlig signal til andre terrorgrupper: hvis de fortsetter med sine terrorhandlinger og drap av uskyldige mennesker så kommer de til å få både makt, anerkjennelse og «Red Carpet» behandling. Kanskje til og med en reise til et europeisk land i et privatfly! Dette har styrket selvtilliten deres, noe som kan være svært farlig for hele verden på lang sikt. For at vi ikke skal la historien gjenta seg, må vi ikke la Afghanistan bli en trygg havn for terrorister igjen.

Representanter fra Taliban på tur til å forlate Norge etter besøket i januar. Foto: Javad Parsa / NTB

Når det gjelder afghanske kvinners rettigheter, så finnes det hundrevis av eksempler på norsk-afghanske kvinner i Norge som har vist at når vi får muligheter til å utdanne oss og utvikle oss, blomstrer vi og bidrar tilbake til samfunnet på best mulig måte. Dessuten er ingen kvinne fri før alle kvinner er frie. Alle menn og kvinner som tror på likestilling må støtte kvinner i Afghanistan og ikke forlate dem alene! Vi må stå med dem.

Men hvordan kan vi gjøre det?

I demokratiske land som Norge har heldigvis folket makten. Vi kan legge press på myndigheter som igjen kan legge press på Taliban. Den norske regjeringen kan i samarbeid med internasjonale organisasjoner, FNs medlemsland og FNs sikkerhetsråd utvikle og iverksette en strategi som presser Taliban til å la afghanske kvinner får leve et frie og verdig liv. Hvis Taliban ikke gjør det, så må de pålegges konsekvenser og målrettede sanksjoner som for eksempel reiseforbud. Taliban må holdes ansvarlig for sin umenneskelige behandling av jenter og kvinner i Afghanistan. Amnesty International oppfordrer også dette!

I dag, bruker Taliban afghanske jenter og kvinner som et verktøy for å kunne forhandle med det internasjonale samfunnet og stater som støtter dem, målet er å til slutt bli anerkjent som en legitim regjering. Så la oss stå sammen mot terrorister og med afghanske kvinner som er blitt systematisk diskriminert, fratatt makt og bevisst blitt fjernet fra beslutningsprosesser. La oss stå sammen med dem slik at de føler seg bemyndiget (empowered) og at de fortsetter kampen mot denne systematiske urettferdigheten og avslutter den en gang for alle!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe.