foto
Vi foretrekker derfor et Ocean Space Center ved fjorden. Et senter som har plass nok til å samle flere miljøer innen det marine feltet, skriver syv professorer ved Institutt for Marin teknikk. Foto: Privat

Ladehammeren legger bedre til rette for fremragende forskning