foto
Fastlege Kjersti Ulriksen og Tone Ringen ved Triangel legesenter på Stjørdal. Foto: Espen Bakken

Ny regel hindrer at vi får flere leger