foto
Vi startet med en undring over hvor snever diskusjonen om skolekvalitet i offentligheten fremsto: Den handlet om elevenes karakterer og gjennomføringsevne, og det ble i liten grad diskutert om dette var en god og tilstrekkelig måte å forholde seg til kvalitet i skolen på, skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsbildet er fra Thora Storm videregående skole i Trondheim. Foto: Espen Bakken

Kan skolekvalitet måles? Dagens debatt er for snever!