foto
For å lykkes med omstillingen trengs det cirka 18-20 milliarder kroner over de neste 12 årene. Dette klarer ikke bonden alene, skriver leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag. Foto: Leif Arne Holme

Nå rigges framtidas norske matproduksjon