foto
Komiteer og formannskap skulle ha fungert som politiske verksteder. Men det gjør de ikke. Mange steder blir de heller arenaer for bitter krangel og konflikt, skriver Espen Leirset. Bildet er tatt under et kommunestyremøte i Ørland kommune, hvor det har vært mange konflikter de siste årene. Foto: Audun Fegran Kopperud, Fosna-Folket

En bedre lokalpolitikk