foto
Boligstiftelsen NTNU- Sintef har besluttet å felle trærne i Frydenbergveien. I dette innlegget forklarer styrelederen hvorfor.

Vi er noen naboer som forsøker å finne ut hvorfor Sintef feller trærne