foto
Gaupa er sterkt truet, men fortsatt drives det jakt på rovdyret. Det reagerer innleggsforfatteren sterkt på. Foto: ROGER AASBACK

Våre rovdyr. Vårt ansvar!