Fotoboks ved Væretunnelen. Frp mener gjennomsnittsmålinger er overvåkning. Regjeringen har sagt nei til slike målinger på flere strekninger der det er planlagt. Foto: Christine Schefte

I vrangstrupen