foto
Klima forandringer er en vesentlig årsak til fuglenes forsvinning, men vår egen massetransformasjon av beiteland til korn åkrer er også til betydelig skade for landets fugleliv, skriver vår gjestekommentator. Foto: NTB / Scanpix

Fuglene trenger flere fisende kyr