Myrene er en viktig del av vår natur, men de blir sjelden omtalt i positive ordelag og ofte litt oversett.