Fisekvær: Sør-Gjæslingan kan være et godt eksempel på hvordan historisk bebyggelse gir et lokalsamfunn særpreg, mener Marit Arnstad. Foto: Dan Ågren, Adresseavisen

Kulturarven må løftes!