Det har hendt – i Belgia – at en revolusjon er blitt utløst av en operaforestilling. Men ennå har vi til gode å se en revolt forårsaket av en NOU.